ელექტრონული სამედიცინო ბარათი  | მხოლოდ ჩვენთან | ორსულობის კალენდარი | ორსულობის კალკულატორი |    კონკურსები | ორსულობისას ჩასატარებელი გამოკვლევები| სამედიცინო ტექნიკა | ვაკანსიები |
 

 

წამლები და ორსულობა

წამლების ქვემომოყვანილი სია ასახავს მათ პოტენციურ მავნეობას ნაყოფისათვის, როდესაც მათ იღებს ორსული. მედიკამენტების დასახელება მოყვანილია რუსულ ენაზე ანბანის მიხედვით. ჩვენს აფთიაქებში მაინც დსთ–ს ბაზრისათვის დამზადებული წამლები იყიდება, რომელსაც მწარმოებლები რუსულ ეტიკეტს უკეთებენ

სია მუდმივად გაიზრდება
წამლის დასახელების გვერდზე დგას ლათინური ასო. ასოები აღნიშნავენ რისკის ხარისხს (ჯგუფს). მათი მნიშვნელობა შემდეგია


 

ჯგუფი "А" - სპეციალური გამოკვლევისას ნაყოფზე მავნე ზემოქმედება აღმოჩენილი არ არის.

ჯგუფი "B" - ცხოველებზე ექსპერიმენტებმა არ გამოავლინა ნაყოფზე მავნე ზემოქმედება. ინფორმაცია ადამიანზე არ არის (სპეციალური გამოკვლევა ადამიანებზე არ ჩატარებულა)

ჯგუფი  "C" - ცხოველებზე ექსპერიმენტებმა უჩვენეს ნაყოფზე მავნე ზემოქმედება, მაგრამ ადამიანისათვის ეს მავნე ეფექტი არ არის დამტკიცებული. ამ ჯგუფის მედიკამენტებს ორსულს უნიშნავენ, თუ ასარგებლო ეფექტი მოსალოდნელი მავნე შედეგის რისკზე მეტია.

ჯგუფი "D" - არსებობს ადამიანის ნაყოფისათვის პრეპარატის მავნეობის დამამტკიცებელი საბუთები, მაგრამ ორსულისათვის დანიშვშვნა გამართლებულია, რისკის მიუხედავად(სიცოცხლისათვის საშიშ შემთხვევებში, როცა სხვა წამლები არაეფექტურია)

ჯგუფი "X" - უპირობოდ ნაყოფზე მავნე ზემოქმედების მქონე პრეპარატი, თან ისეთი რომ მისი გამოყენების მავნეობა ორსულზე ყოველთვის აღემატება სასარგებლო ეფექტს. ამ პრეპარატებს ორსულებს და დასაორსულებელ ქალებს არ უნიშნავენ.


 


თუ პრეპარატის შემდეგ ორი სიმბოლოა, ეს მიუთითებს მის სხადასხვა დამაზიანებელ ეფექტზე ორსულობის ხვადასხვა ვადაზე.

адреналин C
азатиоприн D
азлоциллин B
аккуприл C
альдактон D
амантадин C
амикацин C
амилнитрит C
амилорид B
аминокапроновая килота C
аминоптерин X
аминофиллин C
амитриптилин D
амоксициллин B
амфотерицин B
ангиотензин C
анизотропин C
апрессин B
аспирин C D
атропин C
ацетазоламид C
ацетаминофен B
ацетилдигоксин B
ацетилхолин C
ацетогексамид D
ацетофеназин C
байпен B
бакампициллин B
бацитрацин C
бенемицин C
бензилпенициллин B
бетаметазон C
бетанехол C
блеомицин D
бретилиум C
бромиды D
бромфенирамин C
бруфен B D
бусульфан D
вазопрессин B
валиум D
вальпроевая кислота D
ванкомицин C
варфарин D
верапамил C
верошпирон D
видарабин C
винбластин D
винкристин D
волпан B
галоперидол C
гарамицин C
гентамицин C
гепарин C
гидралазин B
гидроксипрогестерон X
гипотиазид D
глицерин C
гоматропин C
грамаксин B

гризеофульвин C
дактиномицин D
дексаметазон C
демеклоциклин D
десмопрессин B
диазепам D
диазоксид D
диакарб C
дигитоксин B
дигоксин B
дизопирамид C
диклоксациллин B
дикумарол D
дипиридамол C
дисульфирам X
добутамин C
доксициклин D
допамин C
допегит C
дроперидол C
дурацеф B
зинацеф B
золицеф B
ибупрофен B D
изониазид C
изопропамид C
изоптин C
имипрамин D
имодиум C
индометацин B D
инсулин B
иодоксуридин C
ифизол B
кальцитонин B
камфора C
канамицин D
капотен C
каптоприл C
карбамазепин D
карбенициллин B
квинтор D
кетоцеф B
кефзол B
кефлин B
клафоран B
клиндамицин B
клион C
клоксациллин B
кломифен C X
кломоциклин D
клоназепам D
клонидин C
клотримазол B
клофибрат C
кодеин C D
колхицин C
конвулекс X
коринфар C
кортизон D
кортикотропин C
кофеин B
купренил D
курантил C
лазикс C
лантозид C
левомицетин C
линкомицин B
липрессин B
лоперамид C
лоразепам C
магнезия сернокислая B
мандокеф B
мандол B
маннитол C
мезлоциллин B
мепробамат D
меркаптопурин D
местранол X
метациклин D
метилдофа C
метиндол B D
метициллин B
метотрексат D
метронидазол C
мефоксин B
миконазол B
миноциклин D
митрамицин D
морфин B D
мочевина C
надолол C
налидиксин B
налоксон C
налорфин D
нафциллин B
неодикумарин D
неомицин C
нистатин B
нитроглицерин C
нитронг C
нитропруссид C
нитрофурантоин B
нифедипин C
нобриум D
новобиоцин C
норгестрел X
норсульфазол B D
норфлоксацин D
норэтиндрон X
оксазепам C
оксациллин B
окситетрациклин D
олеандомицин C
омнифлокс D
оральные контрацептивы X
офлоксацин D
панадол B
парааминосалициловая кислота C
параметадион X
парацетамол B
пелентан D
пеницилламин D
перитол B
персантин C
пилокарпин C
пиопен B
пиперазин B
пирантел C
пирвиний памоат C
пиридостигмин C
пириметамин C
полимиксин B
празозин C
преднизолон B
преднизон B
препараты лития D
прецеф B
примахин C
про-кардиа C
пробенецид B
пропранолол C
протамин C
птерофен D
резерпин D
реланиум D
ритодрин B
рифадин C
рифампицин C
седуксен D
секуропен B
скополамин C
соматостатин B
спектиномицин B
спиронолактон D
стрептокиназа C
стрептомицин D
суксилеп C
сулиндак B D
сульфадиазин B D
сульфадиметоксин B D
сульфаметазин B D
сульфометоксазол B D
тайленол B
таривид D
теофиллин C
тербуталин B
тетрациклин D
тикарциллин B
тиогуанин D
тобрамицин C
толазамид D
толазолин C
толбутамид D
триамтерен D
триметадион X
триметоприм C
тринитролонг C
трифлуоперазин C
трихопол C
тубазид C
ультрацеф B
урокиназа C
фенацетин B
фенитоин D
фенобарбитал B
фенопрофен B D
фенотерол B
фентанил B D
физостигмин C
финоптин C
флагил C
флуцитозин C
фтивазид C
фуразолидон C
фурантрил C
фуросемид C
хинин C
хлоралгидрат C
хлорамфеникол C
хлорохин D
хлорпромазин C
хлорпропамид D
хлортетрациклин D
цеклор B
цепексин B
цефадроксил B
цефазолин B
цефаклор B
цефалексин B
цефалоглицин B
цефалоридин B
цефалотин B
цефамандол B
цефамезин B
цефатризин B
цефизокс B
цефокситин B
цефоранид B
цефотаксим B
цефтизоксим B
цефуроксим B
циклациллин B
циклизин B
циклофосфамид D
циметидин B
ципробай D
ципрова D
ципрогептадин B
ципролет D
ципрофлоксацин D
цисплатина D
цитарабин D
цурокеф B
эпоциллин B
эритромицин B
эстрадиол X
эстрогены X
эстрон X
этамбутол B

 

 

 

 

    © Medea.Ge All Rights Reserved                                                                                                                 Created By Tsotne Chitiashvili